Medeltida Kyrkväg

Rester av den gång- och ridväg som följer åkerns kant söder ut mot Hagby och vidare mot Fogelvik. Utgjorde kyrkväg för traktens folk då sjön Rånen och intilliggande åker samt Grävsjön "satt ihop". Här var enda stället att ta sig över till Snällebosidan. Tyvärr har större delen av vägen förstörts när ny väg anlades i samband med skogsavverkning år 2000.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 17:51:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 13:19:03) Kontakta föreningen