Björnsbo

Frälsehemman som nämns 1473-76.

År 1559 bebos stället av bonden Joen och 1571 av "Töries i Biörssaboda".

År 1635 bor här Jöns Håkansson med sin hustru (Sisela?). Sista som bor här är Karolina Matilda Löfgren. Hon flyttar in 2/11 1905 men tycks sedan ha flyttat ut 1/12 1907 för att sedan bo "hos en måg i Valdemarsvik" - dock fortfarande skriven här till 29 november 1916, då hon tas in på ålderdoms- hemmet. Sedan finns inga anteckningar om folk i Björnsbo.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 13:20:13) Kontakta föreningen