Björnstorp

Omnämns omkr. 1800, då Anders Andersson och Kerstin Hansdotter bor här.

I husförhörslängden 1809 finns Anders Andersson (samma?) och hans hustru Stina Botvidsdotter samt döttrarna Maja och Christina samt sönerna Adam och Magnus antecknade här. Ca. 40 m. norr om husgrunden och utmed åkerkanten finns två lämningar efter uthus. Familjen Artur och Ragnhild Svensson med elva barn flyttade ut 1938. Huset, som var ett envåningshus, revs kort därefter.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 13:20:46) Kontakta föreningen