Hagby Fornborg

Hagby fornborg är en höjdborg av det mindre formatet, ca. 100 X 60 m.
I söder och sydost finns en stenvall som är 65 m. lång, 2-3 m. bred och upp till 0,75 m. hög. Där berget är som brantast saknas vallar. Den kallmurade gråstensmuren har sannolikt utgjort pallissadfundament för en träöverbyggnad. Få fornborgar är undersökta, och de är svåra att åldersbestämma, men de flesta tros ha uppförts under järnåldern (ca. 750 f.k. - 1050 e.k.) Fornborgarna kan indelas i offensiva resp. defensiva borgar. Denna är en defensiv d.o.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:59:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 13:21:18) Kontakta föreningen