Sjösveden

(Koordinaten avser trolig jordkällare). Ev. husgrund ca. 30 m. NV därom.

Nämns i husförhörslängden 1831, då Olof Trysberg och hustrun Stina Engelbrektsdotter samt barnen Nils Gustaf, Lars Johan, Petter, Carl Eric samt Anna Maria flyttar in. De är också de enda som bor här, ty 1850 flyttar Olof och Stina härifrån tillsammans med hemmavarande barnen Carl Eric och Anna Maria.

På 1876 års karta finns inte huset redovisat.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:51:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-20 18:12:16) Kontakta föreningen