Karlslund

Nämns i husförhörslängden 1850, då skräddaren Carl Olofsson och hans hustru Inga Lisa Svensdotter med egna barnen Carl Gustaf, Olof Alfred, Anders Severin samt fosterflickan Amalia Berg och "ynglingen" Carl August Andersson flyttar in i sitt egenhändigt byggda hus. Senare övertar sonen Anders Severin Karlsson sin fars verksamhet, men flyttar härifrån 15 november 1889, för att komma tillbaka exakt nio år senare och återuppta verksam- heten fram till 1921. En av hans söner - Andreas Herman - övertog i sin tur verksamheten och drev den fram till 1956, då den lades ned. Inrymde Västertryserums telefonstation 1923-1964.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 76f: Västertryserums telefonstation (Manja Nilsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:47:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:01:59) Kontakta föreningen