Rotkärr, Sundsberg

Nämns i husförhörslängden 1839, då torparen Carl Jonsson, hustrun Stina Cajsa Carlsdotter samt barnen Anders Wilhelm, Petter Eric, Jonas Viktor, Lotta och Kristina Ulrika flyttar in. År 1841 är Rotkärr överstruket i längden och i stället står "Sundsberg" hela 1800-talet ut. Senare har namnet ånyo blivit Rotkärr. Bostadshuset revs 1954 och ersattes med ett nytt på samma plats.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2013 sid 116ff: Världsomseglaren (Inge och Inga-Britta af Ekenstam)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-20 18:08:18) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:57) Kontakta föreningen