Stockebäck, Trollebo Gård

(Koordinaten avser mangårdsbyggnaden till "Trollebo gård"). Stockebäck nämns 1473-76.

Bebos 1571 av Staffan, som äger 2 oxar, 8 kor, 2 fyraårsnöt, 6 får, 4 getter, 3 svin och en häst. Därtill 20 lod silver, vilket gjorde honom till en av de tre rikaste bönderna i socknen. År 1658: "Wiste d. 16 april hustru Karin i Ståckebäck en sin tienstegåsse, 8 åhr gammal, bittida om morgonen åt skogen i snö och kiöld, där fans han döder igen, then 25, dito".

Storskifte förrättades 1773 och 1817.

Laga skifte 1843-45. Ingen av gårdarna flyttades dock särskilt långt, varför Stockebäck fortfarande har lite kvar av bykaraktär.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av M Hofrén 1957.
"Vår hembygd - Valdemarsviks socknar 1998".


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:31:52) Kontakta föreningen