Johannelund

Nämns i husförhörslängden 1876, då statardrängen Anders Gustaf Isaksson, hustrun Anna Charlotta Persdotter, döttrarna Emma Mathilda och Carolina Charlotta samt sönerna Anders Peter och Claes Albin kommer hit från Berg (Öjelsbo). Bostadshuset uppfört vid denna tid. Tillbyggt 1984.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2015 sid 15ff: Karin Berg - en centralgestalt i i Västertryserum ( Lilian Nilsson, Sven Bråkenhielm)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:13:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:12:00) Kontakta föreningen