Hässeltorp

Nämns i husförhörslängden 1856, då fattige arbetaren Petter Adolf Nyberg och hustrun Catharina (efternamnet oläsligt) samt sönerna Adolf August, Anders Gustaf, Axel Victor, Nils Alfred och Nils Fredrik flyttar in. Sist boende var arbetaren Swen Adolf Andersson. Han flyttade ut 1923. Sedan anges stället som "Rivet" i husförhörslängden som räcker fram till 1933. Men bostadshuset skall enl. hörsägen ha stått kvar till början av 1930-talet, då det revs och flyttades. Nu fritidshus på samma grund.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 09:01:28) Kontakta föreningen