Sjögerum

Nämns i husförhörslängden 1856-60, då arbetaren Petter Andersson Frost, hustrun Johanna Lundal samt barnen Lovisa Charlotta och Nils Petter Alfred flyttar in. År 1858 flyttar även arbetaren Johannes August Pettersson in. Sist boende är änkan Emelie Matilda Nyberg. Hon avlider 24 juni 1944. Sedan dess är Sjögerum fritidsbostad. Den närbelägna Grissjön sänktes år 1908 och torrlades 1914. Men nu börjar den forna sjön åter att bli alltmer sank.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:19:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:25:30) Kontakta föreningen