Almvik

Huset har tidigare legat på åkerholme i åker strax söder härom, men både husgrund och åkerholme är nu bortodlade.

(Koordinaten avser jordkällarruinen).

Nämns i husförhörslängden 1853. Då bor här Petter Svensson med hustrun Maja Stina Persdotter samt barnen Carl Johan, Peter, Emma Christina och Maria Charlotta. De sista som bor här är arbetskarlen Nils Peter Petersson, hustrun Carolina Sofia Gregoria och hennes oäkta son Carl Gustaf. De flyttar ut 1869.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-20 18:10:31) Kontakta föreningen