Västertryserums folkskola

Stockebäcks "Skolhuset vid Korsgatan" nämns i husförhörslängden 1868, då skolläraren Sven Peter Ängqvist, hustrun Carolina Christina Nilsson samt dottern Beda Alfrida flyttar in.

Året därpå flyttar drängen Claes Gustafsson och pigan Christina Josefina Andersdotter Kind in.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-09-30 12:06:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:26:56) Kontakta föreningen