Såghuset

År 1995 skänktes Såghuset, som står på ofri grund, till Hembygdsföreningen av Prästgårdens då nyblivna ägare, Gunilla Strandh och Bernt Johansson. Då ägdes marken av kyrkan. I Såghuset samlades under ledning av Malte Jonsson på 1990-talet diverse äldre jordbruksredskap och en del andra föremål. Här fanns också ett komplett sågverk med sågbänk och en fungerande råoljemotor, båda skänkta av Herbert Johansson, Lövbäcken, Hornsberg, år 2006.

Gärdsgården med sin portal byggdes under ledning av Lennart Thuresson, Käggla, år 2005 och 2006. Stickorna (spånen) på portaltaket är tillverkade i en gammal spånhyvel i Brantsbo såg.

År 2013 återlämnades Såghuset till prästgården, då Hembygdsföreningen inte ansåg sig kunna tillfredsställande underhålla byggnaden. Då flyttades också de flesta föremålen till Stinghults gård och några, bl a tändkulemotorn, till Hembygdsgården.

Slutligen, i september 2014 tecknade Valdemarsviks församling ett kontrakt med Hembygdsföreningen om köp av såghustomten i samband med köp av gamla kyrkogården med ruinen, tillsammans fastigheten Tryserum 1:8.

Såghusbyggnaden ägs alltså av Prästgården medan Hembygdsföreningen äger marken, som nu används som parkeringsplats för besökare till Siverska flygeln och kyrkoruinen.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-09-28 06:47:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:30:01) Kontakta föreningen