Lobo

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd finns här antecknade torparen Jonas Carlsson, hustrun Anna Benctsdotter, sönerna Carl Eric och Gustaf samt döttrarna Maria Margareta och Stina Cajsa
Här bor även Stina, som troligen är syster med antingen Jonas eller Anna. Äppelsorten Lobo tros vara uppkallad efter platsen.

Nuvarande bostadshus byggt 1924.
Det ca. 60 m. NO om belägna äldre bostadshuset är "nya" Lobos ursprungliga hus.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:07:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:16:51) Kontakta föreningen