Karlsberg

Karlsberg? Redovisas utan namn på 1881 års karta.

Lägger man pussel med "överblivna" ställen i längden som ej återfunnits i terrängen, återstår bara ett alternativ: "Carlsberg" - även om det enl. hfl. försvinner nio år innan det redovisas på kartan 1881, vilken dock är rekognoserad 1876-78.

Om detta är Carlsberg, så nämns det första gången i hfl. 1855, då Carl Adam Abrahamsson och hans hustru Anna Greta Andersdotter flyttar in. De är också de enda som bott här. Han dör 1865 och hon lever i ytterligare två år. Jordkällarruin ca. 10 m. söder härom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:33:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 08:02:19) Kontakta föreningen