Sundbo, Gamla Sunnerbo

Redovisas på karta 1791. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här antecknade torparen Anders Benctsson med hustrun Anna Persdotter och sönerna Nils, Magnus och Petter.

Redovisas fortfarande här på karta 1881, men på geologiska kartan från omkring 1907 är Sundbo flyttat till sin nuvarande plats 400 m. SO härom (se "Sundbo, Sunnerbo").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:10:57) Kontakta föreningen