Gullbacken

(Klockaregården), (Klockarebolet). Detta är den forna klockaregården till den intilliggande Tryserums kyrkoruin.

Nämns 1571 som kronohemman. "Anno 1660 den 17 septembr. hände then stora olyckan, att en wådeld blef lös i Klockaregården, som uti en heftig storm flög utur skorstenen, och upbrände kyrkian med thes skiöna prydnad org-werket, predikstolen, thet wäl målade choret, liuskronar, många skiöna fahnor och epitaphier, samt klockstapelen med twenne wackra klockor; prästegårds ladugård med alt thet hö ther war". (Se även "Tryserums kyrkoruin" och "Tryserums gamla prästgård"). I husförhörslängden dyker "Klockarebolet" / "Klockarebordet" upp för första gången 1832, och redovisas på samma plats som Klockaregården / Gullbacken. Då flyttar Carl G Jaensson (Edlund?) hit tillsammans med hustrun Maja Cajsa Andersdotter.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:22:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:23:48) Kontakta föreningen