Brandbäcken

Redovisas som "Brånebäcken" på storskifteskartan från 1791.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här antecknade torparen Anders Månsson, hustrun Maja Svensdotter, sonen Magnus och dottern Maja Lena. Här bor då även Margareta Nilsdotter och Cajsa Svensdotter. Redovisas på laga skifteskartan 1835.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:14:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 09:56:49) Kontakta föreningen