Holferbo

Nämns 1344 som "holffuæbodhe".

Gammalt frälsetorp under Fågelvik, som donerades till kyrkan 1588 av riksdrotsen Nils Gyllenstierna.

Redovisas i marginalen på Kärnhults laga skifteskarta 1791. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd från 1809-14 finns här antecknade torparen Jonas Nilsson, hustrun Stina Persdotter samt sonen Nils Petter och döttrarna Anna Cajsa och Eva Lisa. Här bor även tjänstegossen Nils Nilsson.

Huset, som hade murstocken utmed långsidan, och däremed troligen är uppfört före 1830-talet eller tidigare, stod intakt på 1940-talet.

Nuvarande bostadshus uppfört 1924. Ladugård från 1911 numera riven.
Sista bofasta var Sixten och Lisa Andersson. De flyttade 1961.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:14:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-01-11 14:43:39) Kontakta föreningen