Lilla Tryserum

Redovisas på storskifteskartan 1791.

På laga skifteskartan 1835 finns en gård redovisad ca. 130 m. ( ungefär X 6448620 Y 1540950) SV om nuvarande mangårdsbyggnad.

Den gården var alltså utflyttad innan laga skifte och dess mangårdsbyggnad redovisas fortfarande på karta 1945, men försvann helt då vägen drogs om.

Nuvarande mangårdsbyggnad uppförd 1904. Bostadshuset 120 m. NO därom uppfört 1939.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 78ff: Minnen från Sandtorp och Tryserum (Erik Berg)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 56ff: En intervju med Bengt Andersson (Elinor Andersson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 38ff: Fattig bondräng (Sven Berg, Sven Bråkenhielm)

 

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:13:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:10:07) Kontakta föreningen