Liljestad

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14. Då bor här hattmakaren Johan Lindström och hustrun Caisa Edlund. De beskrivs som "fattiga och orkeslöse". Nuvarande bostadshus är ej det ursprungliga.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:21:09) Kontakta föreningen