Liljestad

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14. Då bor här hattmakaren Johan Lindström och hustrun Caisa Edlund. De beskrivs som "fattiga och orkeslöse". Nuvarande bostadshus är ej det ursprungliga.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 07:52:30) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:18) Kontakta föreningen