Sundbo, Sunnerbo

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14, men ligger då 380 m. NNV härom.

Någon gång mellan 1881 och ungefär 1907 flyttas huset hit.

(Se även "Sunnerbo, gamla").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 07:54:55) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:45:10) Kontakta föreningen