Nyhäll

Torpet byggdes 1836 av f.d. torparen i Holferbo, den 26-årige Magnus Nilsson (på äldre dagar kallad "månsesgubben"). Familjen bestod ytterligare av hustrun Anna H. (Paulsdotter?), Anna Brita Gustafs- dotter (hennes dotter?) samt gemensamma barnen Petter Magnus och Brita. Torpet övergavs redan fem år senare, 1841, då familjen flyttade till Långkärr under Skårsjö. Tydlig källarruin ca. 70 m. söder därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:42:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 08:03:33) Kontakta föreningen