Tryserums Gamla Prästgård

Huvudbyggnaden uppförd på 1830-talet (ritningen daterad 2 februari 1830).

Fungerade som prästgård långt efter det att kyrkan övergavs 1785 och flyttades till sin nuvarande plats. En av flygelbyggnaderna - Siverska flygeln - är uppkallad efter kyrkoherden Henric Jacob Sivers som var verksam i socknen under 1700-talets mitt. Sist boende i Siverska flygeln var David Stråberg, som avled 1/3 1979. Numera inrymmer Siverska flygeln ett muséum som förvaltas av Tryserums Hembygds- förening. (Se även "Gullbacken" och "Tryserums kyrkoruin"). Ladugård, stall och loge uppförda 1887.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1996 sid 24: En julafton för länge sedan (May Jonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 24ff: Kärlek i Väster (Aina Berglund)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 114ff: Tryserums prästgårds arkitekt - Baltzar Cronstrand, officer, orientalist och pedagog (Willand Ringborg)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2008 sid 83ff: Siverska flygeln i Västertryserum (Sven Bråkenhielm)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2013 sid 76ff: Mina härliga och roliga år i Västertryserum ( Anne-Marie Andersson)

 

"Tryserums socken 1" av M Hofrén 1957 .

"Vår hembygd - Valdemarsviks socknar 1998".


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:39:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:09:26) Kontakta föreningen