Loppudden, Bankeböteudde, Bankeböte udde

Bankeböte udde nämns i husförhörslängden 1809 då Jon Hansson och hans hustru Stina Jonsdotter och deras dotter Cajsa samt pigan Cajsa Jonsdotter bor här. Någon karta som visar det namnet har ej gått att finna, men platsens geografiska läge tyder på att detta är Bankeböte udde. På en karta från 1810 finns huset utritat och benämns där Loppudden. Namnet Loppudden går å sin sida inte att finna i husförhörslängderna. Slutsatsen blir att stället haft ett namn i kyrkans skrifter och ett i kartsammanhang - något som förekommer ganska ofta. Bankeböte udde försvinner ur historien i och med 1861-69 års husförhörslängd.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:58:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 10:46:55) Kontakta föreningen