Udden, Lilla Bankeböte

Lilla Bankeböte nämns i roteindelning 1628.

På karta från 1712 redovisas Lilla Bankeböte, men på karta 1726 har namnet ändrats till Udden - i båda fallen antecknade som dagsverkstorp under Fogelvik.

När socknens äldsta bevarade husförhörslängd skrivs 1809-14 finns här år 1810 antecknade Nils Hansson med familj. Sist boende är Carl-Johan Pettersson och hustrun Hanna. Carl-Johan avlider 1940 och Hanna dör ett par år senare. Ladugården revs på 1940-talet (redovisas på 1945 års karta).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 10:49:27) Kontakta föreningen