Bankeböte

Nämns 1423 som "bankabøte".

Är 1571 ett frälsehemman som ägs av Jöran Eriksson och brukas av "Erick ij Bancka bötte" som hade 5 kor, 4 treårsnöt, 6 får och en häst.

År 1613 heter åbon Johan och 1686 Per.

Bostadshuset uppfört omkr. 1850. Ladugården uppförd 1913-14. Gården fick elektricitet 1947. Ordet Bankeböte tyder på att platsen haft en "böte" = vårdkase. Den torde i så fall ha stått på berget 325 m. SO om bostadshuset. Därifrån är det 8 km. till Hammarstens vårdkase i Valdemarsviken. (Se även "Lilla Bankeböte").

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2003 sid 80ff: Minnen från Gållösa by till Bankeböte Gård (Börje Pettersson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 92ff: Från Bankeböte Gård (Börje Pettersson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 98ff: Släktträff på Bankeböte och Ekbacken den 5 och 6 juni (Börje Pettersson)
"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:42:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:59:30) Kontakta föreningen