Skårsjö Gård

Skårsjö nämns i jordeboken 1473-76.

I mitten av 1500-talet ägdes Skårsjö skattegård av länsmannen och bonden Karl. Han sändes 1543 till Söderköping för att be Gustav Vasa om nåd för Tryserumsbönderna efter deras stöd för Nils Dacke.

Storskifte ägde rum 1714 och laga skifte 1859-60.

Mangårdsbyggnaden uppförd 1909-10. Bostadshuset 175 m. NO härom (vid X 6445010 Y 1537605) är mangårdsbyggnaden till Skårsjö Kronogård som är uppförd 1796 (se bild). (Se även "Skårsjöstugan").

Vill du veta mer? Se "Vår hembygd - Valdemarsviks socknar" 1998.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 13:36:45) Kontakta föreningen