Adjö, Skårsjöstugan

Nämns i husförhörslängden 1857, då torparen Jaen Magnus Hållander, hustrun Anna Maja Strömqvist samt dottern Wilhelmina flyttar in.

I husförhörslängden 1861-69 finns Adjö med i registret, men aktuell sida saknas, varför det är oklart vilket år mellan 1861-69 som Adjö förvinner ur historien.

Jordkällarruin ca. 10 m. nordväst därom. Huset flyttades sedan till en plats utmed sjön Vindommens strand ca. 100 m. SO Skårsjö gård (exakt plats okänd).

Bilden föreställer detta hus, då kallat "Skårsjöstugan". Även Skårsjöstugan är nu borta.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:40:06) Kontakta föreningen