Gruvhål 3

Två mindre skärpningar. Redan 1671 hade bonden Olof i Skårsjö hittat järnmalm här ute på näset. För detta fick han 60 riksdaler i hittelön av Abraham Parment, som genast började brytning. Den platsen kallas i äldre handlingar för "Parments järngruva" och är antingen denna plats eller den gruva som ligger 270 m. SSV härom. (Se även "Skårsjö masugn", "Skårsjöviksgruvorna" och "Varning").

Vill du veta mera? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957, sidorna 202-205.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 20:11:10) Kontakta föreningen