Gruvhål 2

Detta är de så kallade "Skårsjöviksgruvorna". (Koordinaten avser det största hålet, tredje från söder av totalt fyra). Gruvhålen ligger i rad utmed strandkanten. Största hålet mäter ca. 12 X 5 m. och är ca. 8 meter djupt. Redan 1671 hade bonden Olof i Skårsjö hittat järnmalm här ute på näset. För detta fick han 60 riksdaler i hittelön av Abraham Parment, som genast började brytning. Den platsen kallas i äldre handlingar för "Parments järngruva" och är antingen denna gruva eller den som ligger 270 m. NNO härom. (Se även "Skårsjö masugn" och "Varning").

Vill du veta mera? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hoffrén 1957, sidorna 202-205.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 20:10:18) Kontakta föreningen