Stora Bohult

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809. Då bor här torparen Olof Månsson, hustrun Lena Abrahamsdotter och barnen Johan Petter, Carl Gustaf, Cajsa Greta, Maja Lisa samt pigan Anna Persdotter. De sista som bor här är två pigor; Kajsa Lotta Bengtsdotter och Anna Katarina Andersdotter. De åldriga damerna flyttar till fattighuset 25 november 1905. I 1918-33 års husförhörslängd står stället för "bortrivet". Jordkällaren var placerad under huset. Omkring 80 m. SV därom finns rester efter ladugård. I området söder om huset finns flera jordkällarruiner.

Tillhör Utjorden Botorp


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:14:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 17:09:49) Kontakta föreningen