Stenhagen

Då socknens husförhörslängder börjar 1809 bor här Jon Sundberg och hans hustru Anna Matsdotter.

Mangårdsbyggnad uppförd 1875.

Senare mangårdsbyggnad uppförd 1913.
Ladugård uppförd 1902.

Samtliga dessa tre kvarvarande hus brändes ned av räddningstjänsten den 6 april 2002.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 37ff: Räffla tur och retur (Eivor Andersson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 13:34:00) Kontakta föreningen