Gruvhål 1

(Koordinaten avser det norra och största gruvhålet). De så kallade "Skårsjögruvorna" består av två större och ett mindre gruvhål. Här bröts järnmalm. Det norra mäter ca. 25 X 5 m. och har ett djup på mer än 10 m. VARNING! Ett mycket otäckt hål, särskilt vid närmande uppifrån (öster ifrån). Gå ej nära! Var extra försiktig vid fuktig väderlek då mossan är hal. Det sydliga hålet (X 6449990 Y 1538230) mäter ca. 20 X 5 m. och är ca. 6 m. djupt. Däremellan ett mindre hål. Gruvan redovisas på karta 1714, och driften varade troligen fram till omkring 1800, då Skårsjö masugn lades ned (Se "Skårsjö masugn"). Eventuellt var driften igång längre, ty på 1836 års karta är gruvan redovisad. Varphögarna är överväxta, vilket tyder på tidig brytning.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:13:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 20:09:08) Kontakta föreningen