Borg

Redovisas på karta 1749.

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809. Då bor här torparen Eric Hollander och hans sjukliga hustru Juliana Lindberg samt sönerna Niclas, Anders och Magnus. Sist boende är resepredikanten Hugo Petrus Leonard Johansson, f.d. sömmerskan Anna Matilda Johansson och f.d. hushållerskan Ingeborg Maria Johansson. De är troligen syskon. Han avlider 18/3 1952, Ingeborg Maria 28/10 1966 och Anna Matilda den 16/1 1972. Bostadshuset, som lär vara hitflyttat, återuppfört 1847.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:49:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 13:35:32) Kontakta föreningen