Skårsjö

Skårsjö nämns i jordeboken 1473-76.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1995 sid 33ff: Kronotorpen på Skorrsjö (John Lindgren)

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:41:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-03-15 10:10:40) Kontakta föreningen