Skrickerums f.d. Gruva

Upptogs 1779 av Åtvidabergs kopparverk och drevs fram till 1784. Därefter låg driften nere till 1826 då brytningen återupptogs men nedlades igen 1835. Åren 1898-99 bearbetades ånyo gruvan, nu i egenskap av selengruva. Selenet i Skrickerums gruva hade Jöns Jacob Brezelius upptäckt omkring 1820. Under dessa två år bröts ur 120 ton berg 12 ton selenmalm med en selenhalt av 1 %. Gruvhålet är 5 X 4 m. och enl. uppgift 28 m. djupt. Informationsskylt på platsen.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 17:38:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 08:10:24) Kontakta föreningen