Källhagen

Nämns i husförhörslängden 1831-35. Då bor här Nils Wefling med hustru Maja Greta Johannesdotter samt döttrarna Anna Cajsa och Maria. Troligen kommer de hit 1832. Maja Greta blir den sist boende i Källhagen. Hon avlider 1876. Jordkällarruin ca. 20 m. nordväst därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 08:06:11) Kontakta föreningen