Fäntorp

Fäntorpet. Redovisas på karta 1749.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 är Fäntorp en gård på 1/8-dels mantal och bebos av bonden Anders Nilsson, hustrun Cajsa Jaensdotter, dottern Greta Maja och sonen Nils Gustaf. Här bor även Cajsa Jaensdotters egna barn, sonen Johan Jaensson och döttrarna Christina och Elsa Cajsa Jaensdotter.
Ytterligare några familjer flyttar in under perioden.
Mangårdsbyggnaden uppförd omkr. 1860. Ladugård 1874.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:08:08) Kontakta föreningen