Axsjöbäck

Redovisas på karta 1749. Enl. socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här två bönder med sina familjer och tjänstefolk. Gården är då på 1/16-dels mtl. Bostadshus från omkr. 1750. Ladugården uppförd 1922.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 16:48:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:54:52) Kontakta föreningen