Lillsätter

Ett av de äldsta torpen under Skrickerum.

Redovisas på karta från 1749. År 1751 drunknade tjänstegossen Anders Månnson i ett kärr då han den 3 februari skulle vattna boskapen. Han tappade en yxa i vaken och drunknade vid försöken att få upp den igen. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd (1809-14) finns här antecknade torparen Johan Abrahamsson, hustrun (Greta Persdotter?), dottern Stina samt flickan Cajsa Jonsdotter. Dessutom änkan Anna Jonsdotter. Bostadshus från 1942. Ladugård uppförd omkr. 1910.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2015 sid 40ff: Karl-Erik i Lillsätter (Sven Bråkenhielm)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:03:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:01:52) Kontakta föreningen