Björkudden

Nämns i husförhörslängden 1831-35. Då bor här Petter Uppman, hans hustru Margareta Persdotter samt sönerna Magnus och Anders. Bebos från 1860-talet och fram till mitten av 1880-talet av Peter Reinhold Hero (Heros). Släkten Hero var troligen av valonsk härstamning och hade i flera hundra år varit masmästare på hyttorna i trakten. Peter avlider 1886 och senare samma år flyttar änkan Anna Mathilda Kind och dottern Anna Charlotta ut. De är därmed de sista som bebor Björkudden. Jordkällarruin ca. 20 m. NNV därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:18:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 08:01:57) Kontakta föreningen