Blomshall

Först boende är skräddaren Salomon August Ekström, sonen Karl Johan August Ekström samt handelsbiträdet Kristina Elisabet Eksell. De kommer hit 1896. Bostadshuset som är uppfört samma år inrymde också affärslokal. Huset revs 2015.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 15:51:47) Kontakta föreningen