Källdalen

Redovisas på karta 1749.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd (1809-14) bebos Källdalen av torparen Olof Nilsson, hustrun Karin Andersdotter och sonen Benct samt dottern Anna. Torparen Nils Nilsson, hans hustru Lena Persdotter, sönerna Nils och Niclas samt dottern Greta bor också här. Dessutom Stina Cecilia Abramsdotter, Inga Persdotter, Stina Cajsa samt ytterligare en flicka. Sist boende är arrendetorparen Karl Axel Andersson, hustrun Emmy Augusta Kristina samt sönerna Karl Birger och Göte Axel Torgny samt dottern Astrid Hanna Margareta. De flyttar ut 28 april 1939.

Bostadshuset plockades ned våren 1967 och sattes samma sommar upp på Timmermansvägen 6 i Färjestaden på Öland. Jordkällarruin ca. 20 m. SSV därom samt även ca. 40 m. öster därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:14:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 08:05:50) Kontakta föreningen