Landsberg

Nämns i husförhörslängden 1853, då Anders Petter Andersson, hustrun Stina Lotta Nilsdotter samt barnen Anna Lotta, Carolina, Christina Regina och Maria Lovisa flyttar in. Anders Petter var känd som "ohäringen" - den tidens "värsting". Han var svår på spriten och var flera gånger inför tinget. Bland annat försökte han mörda sin bror Sven Magnus. Han miste därför arvsrätten till gården och fick i stället kontanter, så han och familjen kunde emigrera till Amerika. På detta sätt blev släkten av med sitt "svarta får". Nuvarande bostadshus uppfört 1935, men tillbyggt senare.

Vill du veta mer? Se Historien om Anders Petter Andersson: Två artiklar i "Gård och släkt" - Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses årsbok 2001-2002.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:58:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 15:40:43) Kontakta föreningen