Bodudden

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14. Då bor här torparen Per Nilsson, hans hustru Cajsa Andersdotter samt gossen Måns Abramsson och en änka (Jaensdotter?).

År 1824 nämns torparen Per Nilsson 65 år, som vittnar i ägotvist.

Sist boende är änkan Anna Greta Persdotter. Hon avlider 1866.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:55:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:46:28) Kontakta föreningen