Fänhagen

Nämns i husförhörslängden 1858, då torparen Anders Månsson, hustrun Christina Carolina Larsdotter, döttrarna Christina Mathilda, Anna Charlotta, Augusta (Martina?) samt sonen Carl Viktor flyttar in. År 1864 innehas torpet av torparen Anders August Nilsson. Denne gör 1863 781/2 dagsverke i Skrickerums såg.

Sist boende är skomakaren Karl Gustav Nilsson (som var enbent). Han flyttade ut 20 december 1932. Sedan finns ingen bosatt här. Huset finns kvar.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 15:51:06) Kontakta föreningen