Kvarnhagen

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14. Då bor här torparen Nils Månsson, hustrun Cajsa Andersdotter och dottern Maja Cajsa. Dessutom "inhyses i en stuga" änkan Maja Jaensdotter, änkan Anna Jonsdotter med sin dotter Caisa Abramsdotter samt (pigan?) Anna Andersdotter.

Nuvarande bostadshus uppfört 1950.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 15:41:59) Kontakta föreningen