Skrickerum Gård

Skrickerum betyder sannolikt "platsen där det ljuder, brusar". Troligen avses den närbelägna Fänåns fall. Byn är tidigt uppdelad i två halvor; Nedre- och Övre Skrickerum, från vilka i sin tur gårdar flyttats ut.

Rubricerad koordinat anger mangårdsbyggnaden i Krongården, norra delen av Nedre Skrickerum. Skrickerums gård fanns redan på 800-talet, vilket tre gravfält strax söder härom vittnar om.

Första skriftliga beviset om "Scrikurum" finns 1344. Skrickerums skog storskiftas 1749 men fastställs först 1774. Nedre byns inägomark storskiftas 1786 och övre byn 1817. Laga skifte genomförs i Skrickerum 1849-52 och fastställs 1859.

En av kommunens största och äldsta byar.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.Tryserum Hannäs kulturhistoriska stiftelse. "Socknar och gårdar i Tjust" Claes-Göran Petersen 2001.

Författare

[email protected] (2021-12-11 15:37:08)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 00:12:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 15:37:08) Kontakta föreningen