Skrickerum Gård

Skrickerum betyder sannolikt "platsen där det ljuder, brusar".

Troligen avses den närbelägna Fänåns fall. Byn är tidigt uppdelad i två halvor - Nedre och Övre Skrickerum, från vilka i sin tur gårdar flyttats ut.

Rubricerad koordinat anger mangårdsbyggnaden i Krongården, norra delen av Nedre Skrickerum. Skrickerums gård fanns redan på 800-talet, vilket tre gravfält strax söder härom vittnar om (vid X 6446700 Y 1535900).

Första skriftliga beviset om "Scrikurum" finns 1344. Skrickerums skog storskiftas 1749 men fastställs först 1774.

Nedre byns inägomark storskiftas 1786 och övre byn 1817.

Laga skifte genomförs i Skrickerum 1849-52 och fastställs 1859.

En av kommunens största och äldsta byar.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.Tryserum Hannäs kulturhistoriska stiftelse. "Socknar och gårdar i Tjust" Claes-Göran Petersen 2001.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 16:57:35) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:12:51) Kontakta föreningen